• Drukuj

Wyższa Szkoła Ochrony Zdrowia

- kształcąca w kierunku RATOWNIK MEDYCZNY

 

Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży przy olbrzymich zabiegach i staraniach uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na powołanie od października b.r. Wyższej Szkoły Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, kształcącej w zawodzie ratownik medyczny.

 

Uczelnia kształcić będzie na poziomie licencjata w dwóch formach stacjonarnej i niestacjonarnej. Zawód ratownika medycznego w ostatnim okresie cieszy się powodzeniem na rynku pracy i to zarówno w kraju jak i w Unii Europejskiej. Na ratowników medycznych jest zapotrzebowanie nie tylko w placówkach służby zdrowia ale także w innych instytucjach, w których problemy ratownictwa medycznego wchodzą także w zakres ich działania.

Wymogi cywilizacyjne XXI wieku podnoszą poprzeczkę przed ratownikami i powinni oni w swej pracy legitymować się wyższym wykształceniem. Taki właśnie postulat zapewnia Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

Zajęcia na studiach będą prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku a ćwiczenia i zajęcia praktyczne nauczyciele specjaliści z Policealnej Szkoły Medycznej w Łomży, którą ukończyło około 600 ratowników.

Baza dydaktyczna Uczelni będzie wyposażona w nowoczesne środki techniczne i metodyczne, a pracownia ratownictwa medycznego otrzyma wyposażenie na miarę potrzeb XXI wieku.

Zainteresowane osoby zachęcamy do składania dokumentów i przesyłania ich do Biura TWP przy ul. Mickiewicza 59, tel.: 86 216-45-62.

 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ? 15.00.

Osoby ubiegające się o przyjęcia na studia powinny złożyć następujące dokumenty:

1.Podanie o przyjęcie na studia (POBIERZ)

2.Świadectwo dojrzałości oryginał lub odpis,

3.Dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm

4.Kserokopię dowodu osobistego lub, w przypadku cudzoziemców paszportu.

5.Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku  przeciwwskazań do nauki zawodu.

6.Dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Bliższych informacji o studiach udziela Biuro TWP

Nr konta uczelni, na które można wpłacać opłaty związane z przyjęciem na studia tj. wpisowe 400 zl. i oplata rekrutacyjna 100 zl.

53 8769 0002 0550 1515 2000 0010